Oferowane usługi

Informacje o problemach domowych i życiowych:

 • dostawa posiłków do domu
 • dostawa artykułów spożywczych i leków
 • mały pomocnik w domu
 • pomoc psychologiczna
 • zarządzanie formalnościami
 • higiena osobista i domowa
 • teleserwis / telekonsultacje
 • dotrzymywanie towarzystwa
 • dotrzymywanie towarzystwa przez telefon i filmy rozrywkowe
 • towarzyszenie osobie podczas wizyty
 • działania socjalizacyjne w domach opieki
 • informacje o aktywnych usługach w mieście